Amicitia Reizen is aangesloten bij SGR, ANVR en calamiteitenfonds

 Algemene Voorwaarden
Op al onze reizen zijn de ANVR- en SGR-voorwaarden van toepassing, evenals de Algemene Voorwaarden van Amicitia Reizen en de voorwaarden van de rederijen. In deze brochure treft u slechts een selectie van onze Algemene informatie en Voorwaarden. Voor de volledige tekst over onze voorwaarden verwijzen wij u naar onze website, www.amicitia.nl

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Wij zijn aangesloten bij de ANVR (Amicitia Reizen B.V., KvK 5252005, ANVR 00581). De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze brochure tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige informatie zijn te vinden op www.anvr.nl/
reizigersvoorwaarden.pdf.


Stichting Garantiefonds Reisgelden
Wij zijn aangesloten bij SGR (Amicitia Reizen B.V., KvK 52520005).). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in deze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De SGR hanteert voor boekingen vanaf 1 februari 2021 een SGR consumentenbijdrage van € 5,- per persoon.


Calamiteitenfonds
Wij zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (Amicitia Reizen B.V., KvK 52520005). Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in deze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
-(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

ANVR Touringcarclassificatie
ANVR-organisatoren van touringcarreizen hebben afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Er is een onderscheid tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Kijk voor specifieke verschillen op www.sktb.nl/classificaties/. ANVR-organisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er gelegenheid om tijdens de stops te roken.

Brochure aanvragen