Amicitia Reizen is aangesloten bij SGR, ANVR en calamiteitenfonds

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Amicitia Reizen (Kvk: 52520005) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeen gekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Voor meer informatie: klik hier

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR)

Amicitia(Kvk: 52520005) is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hieronder voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van de toepasselijke ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige informatie, en daarmee akkoord gaat.

Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden, PDF): klik hier

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

AmiGO (Kvk: 52520005) is ook aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je, als consument, die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) je reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt, indien wij, als gevolg van een calamiteit, de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.

Onder een calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De volledige garantieregeling is te vinden op www.calamiteitenfonds.nl
De publieksheffing bedraagt € 2,50 per boeking/factuur (max. 9 personen).

Voor meer informatie: klik hier

Busvervoer Nederland - Kwaliteitsnorm
De touringcarleveranciers van Amicitia Reizen zijn aangesloten bij Busvervoer Nederland. Hierdoor voldoen zij aan de Kwaliteitsnorm, waarmee de kwaliteit van het touringcarvervoer in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau komt (en blijft). De norm stelt daarom allerlei aanvullende eisen aan een bedrijf op het gebied van veiligheid, opleiding en gedrag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.knv.nl/kwaliteitsnorm-busvervoer-nederland. Roken in de bus is niet toegestaan. Voor rokers is er gelegenheid om tijdens de stops te roken.

Brochure aanvragen