Boeken
U kunt uw reis direct online reserveren via onze direct boekbare internetsite, www.amicitia.nl. Natuurlijk kunt u ook telefonisch reserveren. Alle boekingen zijn rechtsgeldig.

Tel.: 078-684 53 53
Internet: www.amicitia.nl

Op aanvraag boeken
Als u bij ons een reis “op aanvraag” boekt, dan wordt dit beschouwd als definitieve boeking. Als de aanvraag akkoord komt, kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. Eventuele meerkosten voor de aanvraag worden doorberekend.

Boek op tijd!
Alle reserveringen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Deelnemers die vroeg boeken, krijgen een meer centrale cabine dan deelnemers die later reserveren.

Minimum aantal deelnemers bij cruises
Bij onze reizen geldt een minimum aantal deelnemers beneden welk aantal de reis niet kan worden uitgevoerd. Bij cruises is er een minimum van ca. 80 - 100 deelnemers. Bij onvoldoende deelname behouden wij ons het recht voor de op deze website genoemde reizen tot drie weken voor vertrek te annuleren. Uiteraard adviseren onze reisspecialisten u graag bij het vinden van een aantrekkelijk alternatief.

Fit-to-travel
Welke reis is voor u geschikt? Soms boeken deelnemers een reis, die eigenlijk niet bij hen past. De reis voldoet dan niet aan de verwachtingen en is misschien ook wel lichamelijk te intensief. Lees daarom altijd goed de informatie door, en laat u, als u vragen heeft, goed informeren door onze reisspecialisten. We benadrukken dat alle deelnemers zelfstandig aan de reis moeten kunnen deelnemen. Heeft u persoonlijke hulp of begeleiding nodig, dan dient u hiervoor zelf een reisgenoot mee te nemen. Uw medereizigers zijn zelf ook op vakantie en wij willen geen aanspraak maken op hun diensten. Ook de bemanning van het schip of een reisleider zijn voor deze individuele begeleiding niet aangesteld.

Gezondheidsformaliteiten
U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele verplichte gezondheidsbepalingen / vaccinaties. Wij adviseren u om minimaal drie maanden voor vertrek na te gaan bij uw huisarts, de GGD of via Thuisvaccinatie.nl welke vaccinaties en beschermende maatregelen verplicht zijn of worden geadviseerd. Voor de meest actuele informatie voor zowel paspoorten, visa als vaccinaties kunt u ook een kijkje nemen op www.wijsopreis.nl. Dit is een website van het Ministerie van Buitenlands zaken en hier vindt u de meest actuele informatie over uw reisbestemming.

Preferenties en essenties
Amicitia wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan uw speciale wensen (preferenties) die bij de boeking bekend worden gemaakt. In veel gevallen zijn we echter afhankelijk van de uiteindelijke dienstverleners, de hotellier bijvoorbeeld. Wij kunnen daarom ook niet garanderen dat uw voorkeur wordt uitgevoerd. Is de wens zo belangrijk dat het wel of niet boeken van een reis ervan afhangt, dan is er sprake van een essentie. Dit kunt u bij boeking aangeven. Meerkosten van een essentie € 27,- per boeking, in het geval van een medische essentie € 23,- per boeking.

Bijdrage reserveringen

Per boeking/factuur rekent Amicitia € 30,- ANVR boekingskosten, tenzij anders vermeld.

Kamers voor alleengebruik
Op veel schepen zijn geen of slechts enkele 1-persoons cabines beschikbaar. Om tegemoet te komen aan de wensen van onze passagiers, stellen wij vaak een aantal 2-persoons cabines beschikbaar. U vindt de toeslag voor alleengebruik van een 2-persoons cabine bij de desbetreffende cruise.

Dieet en medicijngebruik
Als u een dieet gebruikt, laat ons dat dan tijdig weten. Wij zullen dit doorgeven aan het schip, zodat zij rekening kunnen houden met uw dieet. Wel duidelijk vermelden om welk dieet het gaat! Eventuele meerkosten voor een dieet dienen ter plaatse te worden afgerekend. Verder raden we u aan om altijd zelf ook e.e.a. mee te nemen op reis. Mocht het dan een keer niet lukken om rekening te houden met uw dieet (bijv. tijdens een excursie), dan heeft u altijd iets om op terug te vallen. Als u medicijnen gebruikt, neem dan voldoende mee. Voor alle zekerheid is het verstandig een recept in het Latijn bij u te hebben.

Persoonlijke gegevens

De ANVR-Consumentenvoorwaarden vereisen dat u persoonlijke gegevens verstrekt die van belang zijn voor het uitvoeren van de reis. Daaronder wordt niet alleen het opgeven van bijvoorbeeld leeftijd en geslacht verstaan, maar ook het melden van een lichamelijke of geestelijke handicap.

Aansprakelijkheid
Als u voor verschillende personen tegelijk boekt, is het goed te bedenken dat u wordt gezien als “hoofdboeker” en aansprakelijk bent voor het hele gezelschap. 

Vrijblijvend aanbod
De aanbieding van onze reizen is vrijblijvend en kan worden herroepen. Dat zal bijvoorbeeld moeten gebeuren als de reis is volgeboekt

Verzekeringen
In de door ons gepubliceerde reissom is geen reis-, ongevallen- en bagageverzekering en / of annuleringsverzekering inbegrepen. Deze kunnen tegelijkertijd bij boeking worden afgesloten. Het afsluiten van een annuleringsverzekering en reisverzekering is niet verplicht, wij raden u dit echter wel dringend aan. Deze kunnen tegelijkertijd bij boeking bij Amcitia worden afgesloten.

Voorbehoud
Onze reizen zijn in november/december ingekocht. U zult begrijpen dat er gedurende het seizoen zaken kunnen wijzigen. Alle prijzen en informatie op deze website zijn onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen. Wij zullen u hier ook over informeren, mocht dit nodig zijn.

Tarieven
De prijzen van de reizen, vermeld op deze website, zijn gebaseerd op de gegevens die ons in november/december ter beschikking stonden. Mochten zich prijswijzigingen voordoen (bijv. olieprijzen, koerswijzigingen of wijzigingen in het BTW-percentage), dan behouden wij ons het recht voor die door te berekenen.

Koerswijzigingen
De reissommen van onze reizen zijn in oktober/november vastgesteld. Eventuele koerswijzigingen zijn voorbehouden en kunnen aan u doorberekend worden. 

Foto’s
Amicitia besteedt veel aandacht aan het selecteren van foto’s. Helaas slagen wij er niet altijd in om bij elke bestemming uitsluitend die foto’s te plaatsen, die betrekking hebben op de bestemming zelf. Het is mogelijk dat sommige foto’s afwijken van de exacte situatie ter plaatse.

Op deze website staan foto's van: Shutterstock, Dollarphotoclub, diverse regionele verkeesbureaus, databanken, zoekmachines, partners en deelnemers. Te goeder trouw proberen wij enkel beeldmateriaal te publiceren dat vrij van rechten te gebruiken is. Mocht u een foto tegenkomen waarvan u meent dat deze auteursechtelijk beschermd is of waarvan anderszins de rechten op gebruik geclaimd kunnen worden, dan verzoeken wij u vriendelijk ons hierop te attenderen. Wij zullen deze foto dan per direct van onze website verwijderen.

(Aan)betaling
1. Na ontvangst van de bevestiging c.q. factuur dient iedere aangemelde passagier een bedrag aanbetaling) te voldoen gelijk aan 15% van de totaal overeengekomen reissom en de premie van de annuleringsverzekering (excl. 21% assurantiebelasting en poliskosten € 3,50). Voor sommige reizen hanteren wij een afwijkende aanbetaling zoals vermeldt in de offerte, factuur/bevestiging, dan wel op de desbetreffende reispagina op de website.

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor aanvang van de reis, zonder dat u hiervan bericht krijgt, in het bezit van Amicitia Reizen zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte reis (reizen) te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen zijn dan onverminderd van toepassing.
3. Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan. U kunt niet annuleren door het niet voldoen/betalen van uw aanbetaling c.q. restantbetaling. Geef een annulering altijd schriftelijk of telefonisch door.
4. Indien de overeenkomst non-refundable reiselementen bevat, worden de non-refundable reiselementen na ontvangst van de aanbetaling gereserveerd. Eventuele toeslagen tussen het moment van boeking en ontvangst van de aanbetaling worden doorberekend.
6. De reiziger die niet op het door ons vermelde tijdstip aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. De consequenties staan vermeld in artikel 10 van de ANVR-Reisvoorwaarden, welke van toepassing zijn op de overeenkomst.

Wijzigingen
1. Tot 28 dagen voor vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht, waarvoor € 27,- per boeking in rekening wordt gebracht. Bij wijziging binnen deze 28 dagen worden in het algemeen de annuleringsbepalingen aangehouden. 
2. Buiten bovenstaande zullen bovendien aan de deelnemer(s) in rekening gebracht worden de voor een verandering c.q. omboeking noodzakelijk gemaakte (communicatie) kosten.
3. Buiten de openingstijden worden geen verzoeken tot annuleringen en wijzigingen aangenomen of verwerkt. Wanneer er vanuit de rederij of andere leveranciers verhoogde kosten van toepassing zijn, zijn wij genoodzaakt deze door te berekenen.

Aanmelding
Aanmelding voor een reis vindt plaats door telefonische reservering of boeking via Internet. Alle boekingen zijn rechtsgeldig. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder (mede) en wel voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming hunner verplichtingen van alle door hem aangemelde deelnemers. 

Omboeken op eigen verzoek
In het geval een deelnemer besluit op eigen initiatief over te boeken naar een andere reis, dan worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd, met dien verstande dat de verzekeringen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe reis, waarvoor wordt gekozen.

Annuleringen
1. Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt, zijn per persoon de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
 • Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35 % van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40 % van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50 % van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75 % van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90 % van de reissom.
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Hiervoor geldt: indien u een annuleringsverzekering hebt, dekt uw verzekering deze annuleringskosten (mits de reden van annulering onder de dekking valt); indien u geen annuleringsverzekering hebt, zijn de kosten van annulering voor uw eigen risico en rekening.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden voor onze cruises
1. Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt, zijn per persoon de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering tot 96 dagen (exclusief ) vóór de vertrekdag: 15% plus de non-refundable reisonderdelen.
 • bij annulering vanaf 96 dagen (inclusief ) tot 75 dagen (exclusief ) vóór de vertrekdag: 20% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen.
 • bij annulering vanaf 75 dagen (inclusief ) tot 55 dagen (exclusief ) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen.
 • bij annulering vanaf 55 dagen (inclusief ) tot 35 dagen (exclusief ) vóór de vertrekdag: 55% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen. 
 • bij annulering vanaf 35 dagen (inclusief ) tot 25 dagen (exclusief ) vóór de vertrekdag: 85% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen.
 • bij annulering vanaf 25 dagen (inclusief ) tot 15 dagen (exclusief ) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen.
 • bij annulering vanaf 15 dagen (inclusief) tot de dag van vertrek (exclusief ) vóór de vertrekdag: 95% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen.
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Ook hiervoor geldt: indien u een annuleringsverzekering heeft, dekt uw verzekering deze annuleringskosten (mits de reden van annulering onder de dekking valt); indien u geen annuleringsverzekering heeft, zijn de kosten van annulering voor uw eigen risico en rekening.

Indien u een individuele (groeps)reis, een reis op maat of een reis met non-refundable reiselementen heeft geboekt, staan de afwijkende annuleringsvoorwaarden vermeld bij de desbetreffende reis, in de offerte en in de boekingsbevestiging.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Onze kantooruren zijn van maandag t/m vrijdag (behalve officiële feestdagen) van 09.00 tot 17.00 uur.

Annuleringsuitkeringen
1. Indien men een annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan men n.a.v. onderstaande zaken in aanmerking komen voor annuleringsuitkering:

 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de verzekeringsnemer zelf.
 • Overlijden, ernstige acute ziekte van naaste familie in de eerste of tweede graad.
 • Ernstige zaakschade door brand, explosie, blikseminslag o.i.d. waardoor aanwezigheid van de verzekerde dringend nodig is.
 • Onvrijwillige werkloosheid van verzekerde na een vaste dienstbetrekking.
 • Het door een werkeloze aanvaarden van een dienstbetrekking, min. 20 uur per week, voor min. ½ jaar.
 • Uitvallen van het voor de reis te gebruiken privé-vervoermiddel door een van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor vertrek.
 • Het op medisch advies niet kunnen ondergaan van een inenting die voor het reisdoel vereist is.
 • Het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van de reis.
 • Uitkering voor niet genoten reisdagen onder bepaalde voorwaarden.

2. Een uitgebreide toelichting op de verzekeringsvoorwaarden kun je bij Amicitia opvragen.
3. Bij situaties zoals hierboven omschreven, is de persoon in kwestie verplicht hiervan telefonisch of schriftelijk binnen 3 x 24 uur melding te doen bij het kantoor waar de reservering heeft plaatsgevonden. Bewijsstukken met omschrijving van de aard en de aanvang van het voorval dienen overlegd te worden.
4. Bij het afbreken van de reis om gezondheidsredenen is de persoon in kwestie verplicht de medische indicatie van de behandelend geneesheer ter plaatse te overleggen.
5. Bij iedere reden van annulering is men de premie en poliskosten verschuldigd.

In de plaatsstelling
1. Indien een reiziger verhinderd is aan de reis deel te nemen, kan deze onder bepaalde voorwaarden op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon.
2. De hierboven bedoelde in-de-plaatsstelling is mogelijk op de volgende voorwaarden:

 • De andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden; en
 • Het verzoek wordt uiterlijk zeven dagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
 • De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling.

3. De aanmelder, de reiziger en de derde die als plaatsvervanger van de oorspronkelijke reiziger optreedt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, respectievelijk de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Uitsluiting en aansprakelijkheid
1. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en / of wet.

Bevestiging
Het ontvangen van de factuur geldt tevens als bevestiging van uw reis. De aanmelding vindt plaats door het accorderen van de offerte welk u ontvangt van Amicitia Reizen welke per post of e-mail teruggestuurd kan worden. Echter een telefonische reservering is ook een geldige, mondelinge overeenkomst en deze is bindend. Bij definitieve reservering tegen de geoffreerde prijs kan geen aanspraak meer worden gemaakt op eventuele later uitgebrachte aanbiedingen. Met de acceptatie van de boekingsbevestiging/factuur verklaart de passagier(s) akkoord te zijn gegaan met de ANVR-voorwaarden, de algemene en bijzondere voorwaarden evenals de vervoerscondities van de betreffende rederijen, luchtvaartmaatschappijen, hotels, Amicitia Reizen en eventueel andere leveranciers. De passagier is ten allen tijde verantwoordelijk voor de correcte aanlevering dan wel vermelding van persoonsgegevens, gezondheids- en reisdocumenten. Indien deze gegevens niet correct zijn vermeldt, zijn eventuele hieruit voortvloeiende (wijzigings-) kosten voor rekening van de passagier.

Reizigers met een beperking
De ANVR-Reisvoorwaarden vereisen, zoals u leest in Artikel 3 ‘Door jou te verstrekken informatie’, dat u bij boeking persoonlijke gegevens verstrekt die voor een correcte uitvoering van de reis van belang (kunnen) zijn. Omwille van de noodzakelijk toe te passen veiligheidsvoorschriften, behoudt de rederij zich het recht om reizigers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de reis, indien de mogelijke handicap van meer dan geringe betekenis lijkt in het kader van het correct kunnen uitvoeren van noodprocedures bij calamiteiten. Helaas zijn rivierschepen voor mindervaliden niet altijd goed of voldoende uitgerust en ook is het personeel niet opgeleid voor specifieke, medische diensten. Raadpleeg altijd onze cruisespecialisten voor specifieke informatie omtrent de mogelijkheden van deelname.

Spelregels rolstoelen en rollators aan boord
Het gebruik van een rollator/rolstoel aan boord van onze riviercruiseschepen is niet toegestaan, het meenemen hiervan is op aanvraag. Het aantal toegestane rollators/rolstoelen is per afvaart strikt gelimiteerd in verband met de veiligheid aan boord en het comfort voor de medereizigers, zodat u verplicht bent om dit bij boeking aan ons te melden. Alleen wanneer u ons bij reservering heeft laten weten dat u van uw eigen opvouwbare rolstoel of rollator gebruik wenst te maken en wanneer deze door ons schriftelijk aan u is bevestigd, mag deze mee op reis. Meldt u dit niet, dan kan dit te allen tijde het ontbinden van de reisovereenkomst tot gevolg hebben, zonder recht op restitutie. De gebruiker dient selfsupporting te zijn. Vanwege voorgenoemde redenen is het niet toegestaan om de rollator of rolstoel aan boord te gebruiken, deze wordt voor u geparkeerd op het Zonnedek. Zodra u ergens aan wal gaat, staat deze uiteraard weer tot uw beschikking. Neemt u een rollator of rolstoel mee op reis, dan is het niet mogelijk om vooraf een excursie(pakket) te boeken. Een elektrische rolstoel/ scootmobiel is in het geheel niet toegestaan.

Mobiliteit
Wij wijzen u erop dat u over een normale basisconditie dient te beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk is. U dient gemakkelijk afstanden te kunnen lopen, trappen te kunnen nemen en zelfstandig, eventueel met behulp van uw medereiziger (binnen dezelfde boeking) in en uit de touringcar, op de trein en op en af uw hotelschip te geraken. Het kan zijn dat deelname aan sommige programmaonderdelen i.v.m. een beperkte mobiliteit niet haalbaar is, in welk geval geen restitutie op de reissom verleend zal worden. Indien u niet kunt deelnemen aan uw reis of onderdelen daarvan vanwege het bij boeking niet (volledig) verstrekken van persoonlijke gezondheids- en/of mobiliteitsbeperkingen dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten volledig voor eigen rekening en risico. Twijfelt u of de reis van uw keuze geschikt is voor u of wilt u uw situatie persoonlijk toelichten, neem dan contact op met onze
reisspecialisten.

Uitsluiting en aansprakelijkheid
1. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn/haar rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel,
berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en / of wet.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van derden.

Vervoersvoorwaarden
Voor onze reizen gelden naast de ANVR-Reisvoorwaarden, SGR-voorwaarden, Garantieregeling, Stichting Calamiteitenfonds Reizen en de algemene voorwaarden van Amicitia Reizen de voorwaarden van de verschillende vervoersmaatschappijen zoals luchtvaartmaatschappijen, rederijen en treinmaatschappijen. Kijk op www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden voor het overzicht van de verschillende vervoerders en hun voorwaarden. Daarnaast kunnen er aanvullende voorwaarden worden benoemd op de websitepagina van de desbetreffende reis.

Inscheping
Een veelgestelde vraag van onze passagiers is: ‘Mag een schip mijn paspoort wel innemen en hiervan een kopie maken?’ Formeel is het zo dat Nederlanders hun paspoort niet mogen afgeven, dus ook niet bij een hotel of hotelschip. Aan de andere kant is het in sommige landen wettelijk verplicht een scan van de paspoorten van hun gasten in nationale databases te zetten. Dat is dus tegenstrijdig. Vaak werkt het bij inscheping als volgt: Aan boord is het gebruikelijk dat paspoorten / identiteitskaarten worden ingenomen bij inscheping om paspoortnummers en officiële namen over te nemen op passagierslijsten (of te controleren met passagierslijsten) die voor (grens)controles nodig zijn. Uw paspoort / identiteitskaart wordt zo snel mogelijk na de verwerking teruggegeven. Tijdens de Donau Zwarte Zee cruises neemt de bemanning uw reisdocument voor de gehele duur van de reis in. Hier kan niet van worden afgeweken. Wij adviseren u om tijdens de Donau Zwarte Zee cruises ook een kopie van uw paspoort mee te nemen. Deze kunt u dan gebruiken wanneer u van boord of op excursie gaat.

Bagage
Als reiziger bent u verplicht uw naam, woonplaats en vakantieadres zowel aan de binnenkant als op de buitenkant van de bagage te vermelden. Als uw bagage niet is aangekomen of beschadigd is geraakt, maakt u hier dan direct melding van. Kostbare artikelen en medicijnen (in hoeveelheden acceptabel voor de duur van de reis), moet u als handbagage vervoeren in verband met mogelijk verlies of een verlate aankomst van uw koffer en de geldende handbagagerestricties. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per bus dient een attest aan de begeleidende hostess gevraagd te worden. Wij adviseren u een algemene reisverzekering inclusief tussenkomst voor verlies of beschadiging van bagage.

Bagagevrijdom
Voor riviercruises geldt vanwege veiligheidsvoorschriften en de beperkt beschikbare ruimte, dat u één koffer van maximaal 20 kg per persoon plus handbagage mag meenemen.

Excursies en activiteiten ter plaatse
Tijdens uw cruise gaat u regelmatig van boord. Er worden interessante excursies in de stad of omgeving voor u georganiseerd. In uw reisdocumenten en aan boord wordt u uitvoerig geïnformeerd over het programma. Bij de meeste reizen zijn de excursies niet bij de reissom inbegrepen. Raadpleeg de desbetreffende reispagina op de website voor de uitgebreide informatie. U kunt de excursies los bij boeking reserveren, zodoende bent u verzekerd van deze excursie tijdens de reis. Bij sommige reizen kunt u ook een geheel excursiepakket boeken. Dit pakket boekt en betaalt u direct bij reservering
van uw cruise. Wanneer u geen gebruik maakt van het excursiepakket, kunt u de excursies ook los aan boord boeken. U geniet dan echter niet van de voordeelprijs. Wanneer u uw excursies niet bij boeking maar aan boord wenst te reserveren, kunnen wij u niet garanderen dat er nog plaats is op alle excursies. Excursies worden veelal buiten onze invloedssfeer aangeboden. Plaatselijke agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitstapjes. Lokale excursies zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname en afhankelijk van seizoensinvloeden uitvoerbaar, maar kunnen ook om andere redenen geannuleerd zijn of worden. Wij nemen geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte excursies of activiteiten.

Toegankelijkheid Zonnedek
Op diverse rivieren zal vanwege de beperkte doorvaarthoogte bij lage bruggen en / of wegens veiligheidsvoorschriften het Zonnedek afgesloten moeten worden. Houd u rekening met de mogelijkheid dat het Zonnedek dan (tijdelijk) niet toegankelijk is.

Niet roken
Aan boord van de schepen mag binnen niet gerookt worden. Alleen op het Zonnedek en (bij sommige schepen) op het terras of gangboord mag gerookt worden. In veel landen binnen de EU geldt dat het verboden is te roken in openbare ruimtes van cafés en restaurants.

Uw varend hotelschip
Amicitia Reizen maakt gebruik van het betere materiaal. Wij varen met luxe en moderne hotelschepen. Het blijft echter wel een schip, dat betekent dat u altijd bijgeluiden zult horen in een sluis, van een boegschroef e.d. Wij varen met bijna alleen maar schepen die volgens de laatste techniek zijn gebouwd met zwevende machinekamers, die goed geïsoleerd zijn (afhankelijk van het bouwjaar); geen schroefassen, maar propellers, waardoor trilling tot een minimum beperkt wordt. Het is natuurlijk nooit zo rustig als bij u thuis in de huiskamer. Vaak moet u even wennen aan de nieuwe omgevingsgeluiden. Het is goed om daar rekening mee te houden, dan bent u er ook het snelst aan gewend.

Kleding en dresscode aan boord
Uiteraard is de kledingkeuze afhankelijk van het jaargetijde waarin u op reis gaat. Wij raden u aan om comfortabele casual kleding mee te nemen. Goede, gemakkelijk zittende (wandel)schoenen kunnen goed van pas komen bij een excursie of bezoek aan een stad. Tijdens de diners aan boord kunt u informeel gekleed gaan. Badkleding, korte broeken en dergelijke worden echter tijdens de maaltijden in het restaurant niet op prijs gesteld.

Maaltijden en consumpties
Uw verblijf aan boord is op basis van volpension verzorging. Alle maaltijden zoals ontbijt, lunch en diner zijn van voortreffelijke kwaliteit. Tenzij anders meegedeeld zijn de consumpties van (non) alcoholische drankjes die u bestelt voor eigen rekening, die via uw rekening aan boord worden belast.

Fooien
Het geven van een fooi is niet verplicht. Tijdens uw riviercruise staan er ongeveer 30-40 mensen dag-in dag-uit voor u klaar. De rederij van het schip waarmee u vaart zal u aan het einde van de reis vragen om een fooi te geven. Veel passagiers weten niet hoe groot zo’n fooi mag zijn. Omdat er hierdoor onduidelijkheid ontstaat, geven wij u in uw reisdocumentatie graag door wat onze richtlijnen zijn voor onze cruises.

Schoonmaak en inrichting
In principe wordt uw cabine dagelijks schoongemaakt. In uw cabine vindt u verdere informatie over de wisseling van handdoeken en bedlinnen.

Prijzen onder voorbehoud
De prijzen van de reis, zoals ook vermeld in onze brochure en op de website, zijn gebaseerd op de gegevens die ons bij het ter perse gaan van deze brochure ter beschikking stonden. Vermelde prijzen zijn per persoon. Alle tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. Ook is het mogelijk dat er bij vergissing onjuiste prijzen op de site staan vermeld, u verneemt dit uiteraard voordat u een definitieve reservering bij ons maakt. Amicitia Reizen behoudt zich het recht voor de tarieven op dat moment te corrigeren. Aan de gepubliceerde tarieven kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. De gepubliceerde reissom is exclusief ANVR-Boekingskosten, SGR-Consumentenbijdrage, verzekeringen en calamiteitenfonds. Tevens zijn uitgaven van persoonlijke aard zoals fooien en drankjes niet inbegrepen. Mochten zich prijswijzigingen voordoen (bijv. wijziging olieprijzen, brandstoftoeslagen, vluchttoeslagen, koerswijzigingen, belastingwijzigingen, of wijzigingen in het BTW-percentage), dan behouden wij ons het recht voor die door te berekenen.

Vaarschema/Landarrangement
1. Wij behouden ons nadrukkelijk het recht toe wijzigingen in de vaarroute/vaarschema en excursieprogramma aan te brengen, indien hiertoe naar het oordeel van de rederij of de kapitein (of diens plaatsvervanger), reisorganisatie, landelijke-, regionale- of lokale overheden gegronde redenen bestaan en vanwege weersomstandigheden, politieke situaties in de te bezoeken landen, technische
problemen, nautische-, veiligheids-, volksgezondheids- en /of organisatorische redenen.
2. Bij wijziging van een te bezoeken haven, zoals oorspronkelijk gepland volgens het vaarschema,
of bij het vervallen van deze haven(s) geldt geen financiële vergoeding.
3. Bij wijziging van een in- of ontschepingshaven is de rederij niet verantwoordelijk voor de extra kosten die u moet maken om in een andere in- of ontschepingshaven aan of van boord te gaan.
4. De rederij behoudt zich het recht voor om het vaarschema met een ander schip uit te voeren waarbij
het schip tenminste gelijkwaardig moet zijn aan het oorspronkelijk gepubliceerde schip.
5. Tijdens de cruise is de reiziger verplicht tijdig terug te zijn aan boord van het schip. Er wordt niet op de passagier gewacht. De daaruit voortvloeiende kosten zijn dan ook voor rekening van de reiziger.

Elke reis heeft zijn eigen dynamiek
Reizen per vliegtuig, trein en schip brengt een bepaalde dynamiek met zich mee. Elk type vervoer heeft zijn eigen specifieke karakter. Afhankelijk van het reisschema, kan er zowel overdag als ‘s nachts gereisd worden. Mogelijk heeft dat invloed op uw nachtrust. Denk o.a. aan vibraties bij het aan- en afmeren of sluispassages van uw schip en het passeren van wissels of omgevingsgeluiden tijdens stationstops tijdens treinreizen. Ongeacht het type reis, vervoer, of accommodatie zijn deze karakteristieken onlosmakelijk verbonden aan het kunnen realiseren van uw reis.

Wi-Fi
Wi-Fi is niet standaard beschikbaar op een cruiseschip, u dient hiervoor meestal tegen betaling een internetpakket af te sluiten. Bereikbaarheid van uw mobiele telefoon kan tijdens het varen wel eens wegvallen of via satelliet gaan, wat extra kosten met zich meebrengt.

Vertraging
Indien uw vlucht vertraagd is, of u mist uw vlucht en kunt hierdoor niet op tijd het schip bereiken, vertrekt het schip helaas zonder u. In dit geval kunnen wij u bijstaan om een andere vlucht te boeken, ofwel een vlucht naar een volgende haven, echter zijn deze kosten voor uw eigen rekening.

Ligplaatsen
De lokale havenautoriteiten delen de ligplaatsen voor alle schepen in. Hier kunnen de rederij en wij als reisorganisatie geen invloed op uitoefenen. Helaas kunnen wij daardoor niet in elke plaats garanderen dat het hotelschip in het centrum ligt afgemeerd. Vanwege het beperkte aantal ligplaatsen kan het voorkomen dat hotelschepen naast elkaar liggen afgemeerd aan de kade of steiger. Ook dit bepaalt de havenmeester. In sommige gevallen dient u dan door of over het naastgelegen schip te ontschepen. Door het naast elkaar afmeren van de hotelschepen kan er sprake zijn van minder uitzicht en / of privacy in uw cabine. Mogelijk kan er ook sprake zijn van geur- en / of geluidsoverlast.

Informatie website
Aan deze website is veel aandacht besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten of vergissingen in staan. Vergissingen of fouten binden Amicitia op geen enkele manier.

Brochure aanvragen