Reizen met Bijbelse thema’s hebben de liefde van mijn hart. Zo heb ik met menig gezelschap reizen gemaakt in de voetsporen van Luther, Calvijn, John Bunyan, de Hugenoten en Spurgeon. Graag laat ik u kennismaken met de rijke kerkgeschiedenis en Bijbelse geschiedenis. Naast Israël, het land van de Bijbel zijn er nog talloze andere bestemmingen en landen die zeer de moeite waard zijn om te bezoeken. Graag nodig ik u uit met mij mee te gaan in de voetsporen van Paulus op zijn tweede zendingsreis. Samen openen we de Schrift en kunnen we ons voorstellen hoe het destijds is geweest. Ooit heeft het in Efeze uit duizenden kelen geklonken ‘’Groot is de Diana der Efeziërs!’’ Daar kwam het op de confrontatie aan tussen het heidendom en het christendom. De boodschap van Paulus stond haaks op de cultuur in de havenstad Efeze. Met elkaar lopen we over de Agora, de plaats waar ooit Paulus de discussie aan ging met volk. Het belooft een interessante, boeiende maar bovenal leerzame reis te worden!

Brochure aanvragen