Ds. Mark van Pelt is missionar predikant te Rotterdam-Kralingen. Tijdens de Adventreis verzorgt hij de meditaties en de kerkdienst:

"Samen reizen in het licht van advent geeft een vaarvakantie een extra dimensie. Ik kijk er naar uit de adventsreis van begin december 2017 samen met u te beleven. Dagelijks een prachtig muzikaal moment in één van de historische kerken langs de vaarroute. Muziek, zang en een meditatief moment staan in het teken van advent. Een bijzondere tijd van het jaar waarin we toeleven naar de viering van de geboorte van Christus. Door mijn werk als predikant in Rotterdam Kralingen, dat een missionaire spits heeft, merk ik dat de periode voorafgaand aan het kerstfeest een bijzondere tijd van het jaar is. Naast de sfeer van saamhorigheid en gezelligheid zie ik de belangrijkste kern daarvan in de betekenis van de naam Immanuel: ‘God met ons’. Dichterbij kon God bij ons niet komen.

Voorafgaand aan de periode van tien jaar dat ik in Rotterdam werk, was ik samen met mijn gezin uitgezonden als zendingspredikant naar Peru. Zeven jaar leefden en werkten we met veel genoegen in de bergen van de Andes. Ook daar werd advent gevierd. Dat zag er natuurlijk wel anders uit. Een ander werelddeel, een andere taal en andere gewoonten. Je merkt dan de verschillen. Maar de grote christelijke feesten verbinden christenen wereldwijd. Je voelt dan naast vele culturele verschillen ook een sterke verbinding. Dat is wat mij motiveert voor het leiden van deze adventsreis: ondanks onze verschillen op welk gebied dan ook ons richten op God die ons nabij komt. Juist in de openheid, een goed gesprek en het onderlinge vertrouwen komt een gemeenschappelijke blikrichting tot uitdrukking. Ik hoop daar als reisleider een belangrijke bijdrage aan te leveren die u zult merken.

Maar openhartig onderling contact is natuurlijk vooral iets dat je met z’n allen tot stand brengt. Dat is het mooie van een groepsreis: je beleeft het samen en deelt het samen. Je kunt  iets herkennen wat kerkvader Augustinus zegt: ‘Het delen van Gods liefde met anderen zorgt er niet voor dat we er minder van krijgen, maar juist meer’. In dit Licht van ‘de komst’ hoop ik op mooie ontmoetingen tijdens deze adventsreis."

 

Brochure aanvragen