Israël en het Overjordaanse
Zowel met vrienden als met gemeenteleden uit onze Hervormde Gemeente hebben mijn vrouw en ik een aantal keren Israël en Jordanië bezocht. Het zijn hoogtepunten in onze reiservaring geworden. Je wilt er steeds opnieuw naar toe gaan. Een mooie gelegenheid om leiding te geven aan een groep mensen die eenzelfde ervaring wil opdoen in en rond Israël. Voor mij is het heel belangrijk om alle deelnemers van de groep tot hun recht te laten komen en te laten genieten. Daar wil ik nadrukkelijk op letten en dat wil ik graag stimuleren. Wat is er mooier dan Bijbelse woorden te laten klinken in de nabijheid van plaatsen en gebieden waar onze Heiland verbleef en waar de Heere onze God zich aan het Joodse volk heeft geopenbaard. U zult merken dat in de oude stad Jeruzalem, op en rond het meer van Galilea, in de woestijn, de oases en op de berg Nebo de Bijbelse woorden nog nadrukkelijker betekenis voor u gaan krijgen. Dat u de stad Petra gaat bezoeken geeft daarnaast aan deze reis een extra dimensie.

De Zeven Gemeenten van Klein Azië
Vele jaren heb ik me met het grootste plezier voor het Driestar College ingezet door les te geven in de kunstvakken en door er leiding te geven. Ik ben nu in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Een mooie gelegenheid om leiding te geven aan een groep mensen die met ons een bezoek willen brengen aan de zeven gemeenten van Klein Azië.  Voor mij is het heel belangrijk om alle deelnemers van de groep tot hun recht te laten komen en te laten genieten. Daar wil ik nadrukkelijk op letten en dat wil ik graag stimuleren. Het organiseren van excursies vind ik leuk en uitdagend. Het uitgangspunt hierbij is, dat aan het verwachtingspatroon van de deelnemers zoveel mogelijk wordt voldaan. Dit blijkt steeds weer een uitdaging te zijn die ik graag ten uitvoer breng. Ik zie ernaar uit u te ontmoeten tijdens een reis met Amicitia!


Joop Vermeulen


Brochure aanvragen