Schoon water; een goede toekomst later!Amicitia collecteerde € 17.000,- voor Stichting ZOA in Uganda

ZOA-ambassadeur Cees van Pelt
Cees van Pelt, directeur van Amicitia, is als business ambassadeur al enkele jaren verbonden met ZOA. Van elke ambassadeur wordt verwacht dat hij naast een gift van € 5000,- zich een aantal jaar aan ZOA verbindt en daarnaast zijn kennis en ervaring deelt met de lokale mensen. Het betreft een langdurige samenwerking waardoor ZOA in staat is om projecten op een langere termijn te kunnen begroten en plannen. Cees van Pelt is inmiddels twee keer op bezoek geweest in Sri Lanka. Hij bezocht de eerste keer vluchtelingenkampen en zag tijdens zijn tweede reis dat families weer terugkeerden naar hun dorpen waar ze de draad weer oppakten. ZOA helpt hen daarbij.

Alles begint met zuiver water
Schoon drinkwater: de Verenigde Naties erkennen het als een mensenrecht. Zelf staan wij er niet bij stil dat er zuiver water uit onze kranen stroomt. In een handomdraai is er water, zo simpel kan het zijn. Helaas is hier bij miljoenen arme mensen geen sprake van. De harde realiteit is dat maar liefst één derde van de wereldbevolking zonder schoon drinkwater zit. Ook handen wassen is geen vast ritueel. Een ernstig probleem.

Schoon drinkwater voor de Pokot
De dertienjarige Kasumba van de Pokot-stam in Uganda weet als geen ander hoe het is om te worstelen met ernstige watertekorten. Elke morgen loopt hij een paar kilometer van zijn rieten hutje naar de rivier om zich te wassen. Schrijnend is dat niemand in zijn dorp over een toilet of latrine beschikt. Gevolg is dat de inwoners hun behoefte doen in de bosjes, op de velden en vooral in de nabij gelegen rivier die tevens als waterbron dient. Dit vervuilt het drinkwater enorm en zet de deur naar ziekteverspreiding wijd open. Vooral kinderen bezwijken hieronder: voor ons makkelijk te bestrijden ziekten als diarree, tyfus, dysentrie en cholera verspreiden zich razendsnel en maken hen erg kwetsbaar. Het sterftecijfer is hoog onder de Pokot; de nood is dus hoog. 
Toch blijft de Pokot-stam optimistisch, want er is hoop. ZOA helpt de 6000 inwoners in Amudat aan veilig drinkwater en een gedegen waterafvoersyssteem.Schoon drinkwater en een WC: garantie voor een beter leven
Vaak zijn vrouwen en meisjes de dupe van een tekort aan drinkwater. Aan hen de uitdagende taak om schoon water te halen voor het hele gezin, waarvoor ze elke dag kilometers te voet moeten afleggen. Een zware opdracht. De 11-jarige Amina weet dit maar al te goed. Dit dappere meisje staat elke morgen vroeg op om drinkwater te halen voor haar broertjes en zusjes, om vervolgens nog ruim een uur naar school te moeten lopen! Amina komt vaak te laat aan op school en kruipt dan uitgeput achter de schoolbank, met slechte schoolresultaten als gevolg. Ze kan zich maar moeilijk concentreren. Het kan zelfs nog erger: in sommige gevallen kost het water halen een halve dag, waardoor naar school gaan helemaal geen optie is. Vanwege het gebrek aan latrines en privacy en het gevoel onrein te zijn stoppen bovendien veel van deze kwetsbare meisjes met school wanneer ze in hun maandelijkse periode komen. Een groot probleem. Schoolverlating ontneemt hen van toekomstperspectieven, waardoor zij eerder slachtoffer worden van gedwongen huwelijken en vrouwenbesnijdenis. 
Kortom, schoon drinkwater heeft dus veel meer impact dan u denkt! Bijzondere aandacht voor meisjes is urgent. Dankzij inspanningen van de ZOA gaat iedereen in het dorp Amudat erop vooruit.

Hulp, hoop en herstel
ZOA biedt HULP aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. Ze dragen bij aan een nieuw perspectief van HOOP waarin mensen samenwerken aan hun toekomst. Samen met de getroffen dorpelingen werken ze aan verder HERSTEL, daardoor kan men weer in eigen levensonderhoud voorzien. 

 

Brochure aanvragen