Reizen en de wereld om ons heen
De voordelen van reizen hebben wij reeds uitvoerig bespreken. Echter, we zijn ons er van bewust dat reizen ook iets kost: de uitstoot van reizen heeft gevolgen voor de natuur om ons heen. Wij pretenderen niet alles perfect te doen, echter willen wij naast het steunen van mensen in de knel in ontwikkelingslanden ook ons steentje bijdragen op het gebied van klimaat.

Reizen heeft impact, zowel op natuur als op mensen. Reizen wordt steeds toegankelijker voor een grote groep mensen. Met name op het gebied van massatoerisme lopen we tegen onze grenzen aan. Echter, de wens om te blijven reizen is voor velen groot.

Wij bieden op dit moment alleen de riviercruises aan. Per reis kijken wij naar de uitstoot die het reizen met zich meebrengt. Onze voorkeur heeft zoveel als mogelijk onze uitstoot te reduceren. En waar het niet mogelijk is om te reduceren kiezen wij voor compenseren.

Reizen zonder footprint, dat is het ideaal waar we naar streven. Tegelijkertijd weten we dat het halen van dit doel tijd zal kosten. Er ligt een wereld aan uitdagingen. Enerzijds de ambitie en anderzijds de drempels die nog moeten worden geslecht alvorens we klimaatneutraal kunnen reizen. Dat is de lange termijn.

Wat doet Amicitia op de korte termijn?

Riviercruises
Bij Amicitia Reizen maken wij gebruik van de nieuwste vloot van riviercruiseschepen. U geniet dus altijd van de meest moderne schepen met de meest moderne faciliteiten en technieken aan boord. Naast het feit dat deze schepen u veel meer comfort bieden dan oudere schepen, levert het ook een voordeel op het gebied van de uitstoot. Onze riviercruiseschepen beschikken over de nieuwste motoren, al vanaf de ontwerpfase wordt duurzaamheid als een van de uitgangspunten genomen.

Moderne voortstuwing
Stuk voor stuk worden de schepen uit onze vloot gebouwd bij Hollandse scheepswerven met de allernieuwste technieken. De Aqua-Master motoren van Veth Propulsion uit Papendrecht staan wereldwijd bekend om optimale voortstuwing en vaarcomfort. In combinatie met de Cruise Pilot van Alphatron kan het brandstofverbruik worden gereduceerd. Tevens ontwikkelden rederijen als Scylla en Luftner samen met Shell een schonere brandstof; Marine Fuel. Op deze manier dragen we samen als partners in de reissector bij aan een beter milieu.

Green Award gecertificeerde riviercruiseschepen
Bij voorkeur varen wij met riviercruiseschepen gecertificeerd met een Green Award. Wanneer riviercruiseschepen een Green Award hebben betekent dit dat deze schepen voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid en het milieu. Het kan zijn dat de nieuwste schepen nog niet over dit certificaat beschikken aangezien zij nog in het verificatie proces zitten, dit betekent dus niet dat zij niet aan de Green Award standaarden voldoen.

Walstroom
Bij Amicitia Reizen varen wij met riviercruiseschepen die gebruik maken van walstroom. Eenmaal afgemeerd steken wij de stekker in het stopcontact. Vanaf dat moment maakt ons schip meestal gebruik van groene stroom en dus bespaart dit schip brandstof en daarmee reduceren wij onze CO2-uitstoot.

Touringcar
Voor veel excursies en transfers maken wij gebruik van touringcars. Onze duurzame samenwerking met SnelleVliet Touringcars is daar een mooi voorbeeld van. Zij besteden op hun beurt als vervoersspecialist veel aandacht aan een zuinig en groen wagenpark. SnelleVliet wil namelijk niet alleen aan de vraag van markt tegemoet komen. Zij willen ook het verschil maken in duurzaam personenvervoer. Daar zijn de Bio Diesel / HVO touringcars een mooi voorbeeld van. Met deze Bio Diesel / HVO touringcars reduceren we de CO2-uitstoot zonder concessies te doen in comfort en rijplezier. Zo kunnen we genieten van verantwoord energiezuinig reizen wat naadloos aansluit bij zowel de MVO doelstellingen van SnelleVliet als het streven van Destin Travel om de footprint te verminderen. HVO100 (of in ieder geval een percentage van HVO) wordt dus indien mogelijk gebruikt voor onze touringcars. Dit type diesel wordt geproduceerd uit plantaardige oliën, restoliën en vetten, zoals gebruikt frituurvet.

Graag nemen wij u mee in ons verhaal wat wij doen om te verduurzamen.

Amicitia Reizen kiest al sinds 1978 voor mensen in de knel. Bewust reizen en tegelijkertijd goed voor de mensen zorgen die op deze planeet wonen. Amicitia Reizen kiest met overtuiging voor mensen in de knel die in ontwikkelingslanden wonen en biedt hen oplossingen die morgen al effect hebben.

Al jarenlang werken wij samen met de ZOA. Een noodhulp- en wederopbouworganisatie voor mensen in crisisgebieden. De filosofie van hulp, hoop en herstel spreekt ons zeer aan. AmiGO Reizen kiest voor projecten waar een visie en een ziel in zit. Anders dan alle andere hulp en projecten. De ZOA methode heeft namelijk heel veel impact.

Bosbouw in Ethiopië
De regio Gambella, in het zuidwesten van Ethiopië, vangt veel gevluchte Zuid-Sudanezen op. Het aantal vluchtelingen is zo groot dat er meer vluchtelingen dan lokale inwoners zijn. Dit zorgt niet alleen voor een groot tekort aan voedsel en werkgelegenheid, maar ook voor een enorme belasting van het milieu. Inwoners gebruiken bomen in het gebied als brandhout, waardoor er veel ontbossing is. Daarom is ZOA in 2015 het Bonga-project gestart dat verschillende problemen tegelijkertijd aanpakt; en dat alles begint bij het planten van bomen!

Het doel is om in totaal 500 hectare in Gambella te beplanten met bomen. Tevens worden fruitzaailingen beschikbaar gesteld als bron voor voedsel en een diverser eetpatroon. De bebossingsactiviteiten zijn gebaseerd op een participatieve aanpak vanuit de gemeenschap, waarvan zowel de lokale bevolking in Bonga als vluchtelingen in het kamp Jewi rechtstreeks profiteren. Zij zullen de kwekerijen beheren, zaailingen klaarmaken en bomen en fruitgewassen planten. Met dit inkomen kunnen ze voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Deze aanpak creëert direct aantoonbaar meerwaarde voor mens, dier, klimaat en planeet. Het zorgt voor zowel armoedebestrijding, als natuurbehoud en een beter milieu.

  • Ecologische impact: Het project compenseert CO2-uitstoot en zorgt voor biodiversiteit en voedsel door het aanplanten van nieuw bos met kansen voor mens en dier!
  • Economische impact: Het project creëert werkgelegenheid voor vluchtelingen en de lokale bevolking.
  • Sociale impact: Het draagt bij aan vrede tussen verschillende groepen in dit gebied en nieuwe hoop voor de toekomst!

Door het planten van bomen zorgen we voor herbebossing. Herbebossing zorgt uiteraard niet voor het vergroenen van de cruises, echter is het wel een manier om het evenwicht tussen CO2-uitstoot en opname te helpen herstellen. Alle bossen wereldwijd kunnen namelijk tonnen CO2 per jaar opnemen. De bossen zijn de longen van de planeet. Bomen zuiveren de lucht door CO2 op te nemen en om te zetten in zuurstof. Dus naast het verminderen/reduceren van onze CO2-uitstoot, helpt het planten van bomen ook de bestaande CO2 in de atmosfeer van de aarde te verminderen. 

Brochure aanvragen