Een toekomst vol van hoop voor mensen in de knel
Al meer dan 50 jaar doneren wij, onder andere samen met onze passagiers, aan goede doelen wereldwijd. Het gaat altijd om mensen in de knel die in een permanente vorm van een crisis verkeren. Ze wonen en leven veelal in armoedige omstandigheden in ontwikkelingslanden.

Wij werken bewust met professionele hulporganisaties die goed geïnformeerd zijn over de situatie ter plekke. Bij de selectie van onze partners gaan we niet over een nacht ijs. Het is van groot belang dat ze financieel betrouwbaar zijn en lage overheadkosten hebben. Wij willen namelijk dat onze donatie niet alleen daar ter plekke goed wordt besteed, maar ook dat elke euro zo maximaal mogelijk ten goede komt aan mensen in de knel.

Naast acute noodhulp zijn er ook projecten die een meer structureel karakter hebben. De afgelopen halve eeuw hebben wij onder andere gedoneerd aan:

  • Gezondheidsprojecten in India, Haiti, Gutaemala
  • Vietnamese bootvluchtelingen
  • Bouw van een Schoolcampus in Peru, hoog in de Andes
  • Oogkliniek in Zuid-Sudan
  • Vluchtelingen in Rwanda
  • Fietsenproject in Sri Lanka

Een sprekend voorbeeld van concrete hulp: fietsen voor Sri Lanka
Met een fiets kan een boer een gedeelte van z’n oogst ook “exporteren” naar de stad 25 kilometer verderop, waar hij een hogere prijs krijgt voor z’n olienoten. In eigen dorp houdt iedereen elkaar gevangen in de armoede. Van die meeropbrengst kan hij ook wel eens een keer “buiten de deur eten” in het lokale dorpsrestaurantje. Daar profiteert ook de lokale horeca van. Of een boer die door de burgeroorlog gehandicapt is geraakt. Hij kon zijn gezin niet meer van eten voorzien. Doordat zij een fiets gedoneerd krijgen wordt hij nu elke dag door z’n vrouw of kinderen op de fiets naar z’n akkertje gebracht en zodoende kan hij toch voor inkomen zorgen en zijn gezin onderhouden.

Door onze donaties rijden er nu 600 fietsen rond in talloze dorpen. Die fietsen moeten ook gerepareerd worden. Daar heeft de fietsenmaker dan weer z’n handen vol aan.

50 jaar maatschappelijk verantwoord ondernemen
Wij laten ons nog steeds inspireren door de oprichters van ons familiebedrijf:

“Heb uw naaste lief, zoals u uzelf liefheeft”

Een voorbeeld hiervan is onze steun aan de bestrijding van blindheid
In samenwerking met SeeYou Foundation (voorheen: Dark & Light Blindcare / Light for the World), bijdragen gedaan aan een oogkliniek in Zuid-Sudan.
Donaties in: 2007, 2013, 2021, 2022, 2023

Totale donatie: 143.000,-

Armoede en visuele beperkingen gaan hand-in-hand. Meer dan 90% van de mensen met een visuele beperking wonen in ontwikkelingslanden. Terwijl 90% hiervan te voorkomen of te genezen is. Voor mensen met een beperking zijn oogcentra vaak niet toegankelijk. SeeYou maakt oogzorg ter plaatse toegankelijk voor iedereen. Lokale gemeenschapswerkers sporen kinderen en volwassenen met een visuele beperking zo vroeg mogelijk op en geven de bevolking ook voorlichting over oogziekten. Ze maken de gemeenschap bewust van blindheid en oogzorg. Wij zorgen voor kwaliteitsvolle medische apparatuur en opleidingen. Hieronder vindt u een voorbeeld van een van de projecten van de SeeYou Foundation.


Brochure aanvragen