Amicitia Reizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Amicitia Reizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Dit Privacybeleid is van toepassing op Amicitia Reizen. Als we het in dit Privacybeleid hebben over “we”, “wij” of “ons”, bedoelen we daarmee Amicitia Reizen .

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens.

1. Boeking
Bij het boeken van een reis kan het voor komen dat wij u de volgende gegevens vragen:
- Voornamen
- Achternaam
- Roepnaam
- Adres
- Postcode en plaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Bijzonderheden (bijv. dieet, allergie, mobiliteitsbeperkingen)
- Geslacht
- Paspoortgegevens, gegevens uit andere identiteitsdocumenten

2. Acties
Acties, wedstrijden, enquêtes, vragenlijsten over onze dienstverlening … Als we contact met u opnemen, maar ook als u contact met óns opneemt, kunnen we de volgende gegevens opslaan:

- Persoonsgegevens die u achterlaat als u ons mailt, een brief stuurt, belt of via sociale media contact met ons opneemt. Denk aan gegevens zoals uw naam, gebruikersnaam, telefoonnummer en (mail)adres.
- Gegevens van e-mails en andere digitale mededelingen die we u toesturen en die u opent, zoals de links waar u op klikt.
- Uw feedback en deelname aan klantenonderzoeken en vragenlijsten.

3. Overige bronnen
Overige bronnen van persoonsgegevens
- We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen gebruiken, zoals van gespecialiseerde bedrijven die informatie leveren, van onze partners of uit openbare registers.
- Uw verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en speciale categorieën van persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens u moeten optreden, bijvoorbeeld in een noodgeval of in het belang van andere klanten.
- Als u via sociale netwerken zoals Facebook, Google+ of Twitter inlogt om toegang te krijgen tot onze platforms en online-diensten, geeft u toestemming om uw gebruikersgegevens met ons te delen. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie en eigenlijk alle informatie die u vrijwillig met ons deelt.

4. Persoonsgegevens van uw reisgenoten
- We gebruiken persoonsgegevens van anderen die door u zijn aangeleverd, bijvoorbeeld van de mensen die op uw boeking staan omdat u samen op vakantie gaat.
- Als u de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet u er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat u deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Het gebruik van uw persoonsgegevens
1. Om de producten en diensten te leveren waar u ons om vraagt
We hebben uw persoonsgegevens nodig om uw account of boeking te beheren, om u de producten en diensten te leveren die u wilt kopen en om u te helpen met de bestellingen of terugstortingen waar u om vraagt.

2. Om uw gebruikservaring te personaliseren
Ziet u online advertenties en andere marketingcommunicatie van ons voorbijkomen die u op het lijf geschreven lijken te zijn? Dat komt omdat we naar uw surfgedrag en aankopen kijken. Zo zorgen we ervoor dat u vakanties ziet die perfect aansluiten op uw interesses.
Door goed naar uw persoonsgegevens te kijken, begrijpen we beter wat uw interesses zijn. Zo proberen we te voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie u geïnteresseerd bent. En kunnen we onze marketing relevanter en interessanter voor u maken.
Ontvangt u liever geen gepersonaliseerde informatie van ons? Dan kunt u uw voorkeuren altijd online, telefonisch of schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) doorgeven. We passen onze gegevens dan zo snel mogelijk aan.

3. Om met u in contact te komen
We willen u als klant beter van dienst zijn, dus als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, post, telefoon of sociale media, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om zaken te verduidelijken of u beter te helpen.
Als u meedoet aan een actie of wedstrijd, gebruiken we uw persoonsgegevens om u bijvoorbeeld te laten weten dat u een prijs heeft gewonnen. Dat geldt ook voor acties en wedstrijden die we met onze leveranciers en partners organiseren.

Marketingcommunicatie
Zo nu en dan kunnen we u (bijvoorbeeld via e-mail) relevante reisaanbiedingen of nieuws over onze diensten sturen.
Als u bij ons een reservering maakt of u inschrijft, gaat u ermee akkoord dat wij u op de hoogte houden van uw eventuele reservering/inschrijving en de ontwikkelingen binnen onze organisatie. U kunt deze instelling op elk moment aanpassen: telefonisch, met de 'uitschrijven'-link in onze marketingmails of door ons te schrijven (bijvoorbeeld via e-mail).
U kunt dan nog steeds service-berichten van ons ontvangen, zoals de bevestiging van uw boeking en belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten.

Marktonderzoek
Uw mening is belangrijk voor ons. Zo komen we erachter hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren. Daarom nemen we af en toe contact met u op voor een enquête. U beslist altijd zelf of u wilt (blijven) deelnemen aan ons marktonderzoek.

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners
Om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we uw persoonsgegevens met de leveranciers van uw reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoersbedrijven.

Als we bedrijven inhuren om ons te helpen met onze IT-diensten, het opslaan en combineren van gegevens, marketing, marktonderzoek, het verwerken van betalingen en het leveren van producten en diensten, dan willen we dat u weet dat we deze bedrijven uiterst zorgvuldig selecteren.

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij uw gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Tot slot: we delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om u hun diensten te kunnen leveren.

Het delen van persoonsgegevens met regelgevende instanties
Om u te kunnen laten reizen, zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen als overheidsinstanties op het punt van vertrek of aankomst dit eisen. Zij willen dit vaak weten met het oog op immigratie, grenscontrole, veiligheid en antiterrorisme of voor andere doeleinden die deze instanties van belang achten.

Sommige landen mag u alleen inreizen als u van tevoren uw reizigersgegevens doorgeeft. Deze eisen kunnen per bestemming verschillen en we raden u aan dit na te kijken. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

Het delen van persoonsgegevens binnen Amicitia Reizen

Ons Privacybeleid is van toepassing op alle diensten die Amicitia Reizen aanbiedt. Een uitzondering zijn de diensten die hun eigen Privacybeleid hebben, waarin dit Privacybeleid niet is opgenomen.

Als het nodig is, delen we uw minimale persoonsgegevens met andere bedrijven binnen Amicitia Reizen. Bijvoorbeeld om u de gewenste producten en diensten te kunnen leveren, om onze producten, diensten en dagelijkse bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren, om u gebruikservaring te personaliseren of om in contact met u te komen indien van toepassing en voor marketingdoeleinden of marktonderzoek.

Het beschermen van uw persoonsgegevens
We weten hoe belangrijk de bescherming en het beheer van uw persoonsgegevens zijn. Daarom nemen we passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, verandering en bekendmaking.

Het komt voor dat we uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") overdragen en/of opslaan. En dat deze gegevens worden verwerkt door organisaties buiten de EER die voor ons of een van onze leveranciers werken. Ook dan hebben we passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Het bewaren van de gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de doelen waar we het in dit Privacybeleid over hebben én voor het naleven van wetten en regelgeving.

Over cookies en soortgelijke technologieën
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op uw computer, laptop of smartphone. Wij gebruiken cookies om u te herkennen als u ons bezoekt. En om te zorgen dat onze websites en mobiele apps goed werken. Cookies zorgen er ook voor dat uw bezoek aan onze sites interessanter wordt. Mét cookies kunnen we u namelijk vakanties laten zien waarvan we weten dat ze u aanspreken. Meer lezen? Dat kan in onze aparte Cookie-verklaring.

Links naar andere websites
Onze websites en mobiele apps kunnen links bevatten naar websites die door andere organisaties met eigen Privacybeleid beheerd worden. Zorg ervoor dat u de voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de websites van andere organisaties.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens alleen in de volgende situaties:
• We hebben uw toestemming. Bijvoorbeeld door akkoord te gaan met onze privacyverklaring bij inschrijving of reservering.
• Het is noodzakelijk in verband met een overeenkomst die we met u hebben, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat we een overeenkomst met u aangaan.
• We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Om u te kunnen laten reizen zijn wij soms verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen aan overheidsinstanties. Zij willen dit vaak weten met het oog op immigratie, grenscontrole, veiligheid of andere doeleinden.
• Het is noodzakelijk ter bescherming van uw eigen vitale belangen of die van een ander natuurlijke persoon. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een noodgeval.
• Het is in het algemeen belang of we hebben een officiële machtiging voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.
• Het is in het gerechtvaardigde belang van ons of van derden, en deze belangen wegen zwaarder dan uw belangen of rechten. Door goed naar uw persoonsgegevens te kijken, begrijpen we beter wat uw interesses zijn. Zo proberen we te voorspellen in welke andere producten, diensten en informatie u wellicht geïnteresseerd bent. En kunnen we onze marketingcommunicatie relevanter en interessanter voor u maken.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Amicitia Reizen
Veersedijk 95
3341 LL Hendrik Ido Ambacht
Nederland
E-mail: info@amicitia.nl
Tel: +31 78 684 53 53

Wijzigingen in deze verklaring
Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. We kunnen deze verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website(s) of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in het Privacybeleid.

 

Brochure aanvragen